UN D’SCHÜLERINNEN AN D’SCHÜLER VUM LNB

Mär respektéieren eis an deenen aneren hir Meenungen, Entscheedungen, Leeschtungen, Perséinlechkeet, Liewensstil an Eegentum.

Mär diskriminéiere keen opgrond vu senger Nationalitéit, Hautfaarf, Sprooch, Handicap, sexueller Orientatioun oder Religioun.

ZESUMMENLIEWEN AN DER KLASS

Mär si pünktlech am Klassesall.

Mär hunn eist Material an eis Hausaufgaben dobäi.Mär follechen den Enseignanten, mär schaffen mat a mär hëllefen eis ënnereneen.

Mär kommen uerdentlech gekleet an d’Schoul a mär droen am Cours kee Kopfhörer.

Während de Schoulstonnen muss all Handy, MP3-Player souwéi all anert elektronescht Gerät ausgeschalt sinn an et och bleiwen.

Während de Schoulstonne gi mär net aus dem Klassesall eraus.

Och an 5-Minutte-Pausen gi mär net aus dem Klassesall eraus, ausser fir op d’Toilette ze goen oder de Sall ze wiesselen, wann dat esou virgesinn ass.

PROPRETEIT

Mär brénge keen Iessen a kee Gedrénks mat an d’Klassen.

Mär suergen dofir, dat mär de Klassesall an dat ganzt Schoulgebäi propper halen, a mär werfen den Offall an déi deementspriechend Poubellen.

Mär maachen näischt mutwëlles knaschteg oder futti.

VERLOOSSE VUM SCHOULTERRAIN

Mär verloossen de Schoulterrain net:

Cycle inférieur: tëscht 08.00 an 11.45 Auer an tëscht 12.40 a 14.25 Auer

Cycle moyen a supérieur: tëscht 08.00 an 12.40 Auer an tëscht 13.35 a 14.25 Auer

SECHERHEET AN DER SCHOUL

Mär suerge fir eis an deenen aneren hir Sécherheet.

Sollt eppes geschéien, da melle mär dat direkt beim Concierge oder am Sekretariat.

Mär bréngen näischt Onerlaabtes mat an d’Schoul, an spille keng geféierlech Spiller.

ABSOLUT NO-GO’S        > GEWALT           > FËMMEN         > DROGEN      > ALKOHOL