BTS Digital Content:

BTS Digital Content

 
Eise neien BTS Digital Content traitéiert Themen wéi Fotographie, Videographie, Webdesign, Soziale Medien, Marketing, Event & Management.
Et ass eng BAC+2 Formatioun déi den LNB ab der Rentrée 2021/2022 ubidd.
 
Hei léiert een iwwert:
  • Medientechnologie
  • Informatik an Internet
  • Sproochen, Kommunikatioun & Organisatioun
  • Ekonomie, Gestioun & Marketing
D’Formatioun ass praxisorientéiert. Et léiert een ënner Form vu Workshops, Stagen bei Entreprisen a Coursen mat Leit aus dem Aarbechtsmilieu.
 
Méiglech Beruffsweeër:
  • Administratiounen
  • kleng & mëttelgrouss Entreprisen
  • kreativ Entreprisen (z.B. Agence de Pub, Centre Culturel, Sociétés de production
Scant dëse QR Code vir méi Informatiounen iwwert de BTS Digital Content op eisem site bts.lnbd.lu ze kréien!
QR
Schéckt eis ären Dossier bis den 12. Juli 2021 (insciptions).