Den LNB: Presentatioun an Informatiounen (Version longue)

Full screen

Fokus op: Den Encadrement an Participativ Strukturen

Fokus op: D’Annexe Alliance

Fokus op: D’Sports- a Muséksklassen am LNB

Fokus op: D’Klassen- a Studienreesen

Fokus op: D’Projetswoch am LNB

Fokus op: D’Activités parascolaires (1/2)

Fokus op: D’Activités parascolaires (2/2)

Fokus op: D’Medienkultur am LNB

Fokus op: D’Temoignage vum Loïc (Schüler aus dem LNB)

Fokus op: De Rôle vun de Klassendeleguéierten