20. JUNI

AUSFALLSCHRËTT e pluridisziplinäert Theaterstéck. Rdv den 20. Juni um 19 Auer (tout public) am Centre Culturel « Op der Schmelz » zu Diddeléng!

 

21. JUNI

AUSFALLSCHRËTT e pluridisziplinäert Theaterstéck. Rdv den 21. Juni um 9:30 Auer (fir Schoulklassen: Cycle 4.2 oder och Lycéesklassen) am Centre Culturel « Op der Schmelz » zu Diddeléng!

 

www.ausfallschrett.lu