La 12 CG en voyage scolaire à Hamburg

D’12CG woer mat dräi Enseignanten vum 20 – 23 Mäerz 2016 op Hamburg. D’Hansestadt Hamburg ass eng wichteg Hafenstaat an der Geschicht vum nordeuropäeschen Handel gewiescht an ass haut ee wichtegen Acteur vum globaliséierten Handel. De Projet vun der 12 CG iwwer Hamburg erlaabt et am Kader vum CoMoCo – Cours, Inhalter déi vum den offiziellen Programm virgesäit (Mondialisatioun, construction européenne an och China) mat dem Projet Schoulrees op Hamburg ze verknäppen, wëll :

  • Hamburg als Deel, resp. Konterpartie zum Dreieckshandel (commerce triangulaire) ;
  • Hamburg als Ëmschlagplaz vill fir Importer an Europa ;
  • historesch an elo, konkret duergestallt am Bsp. Kaffi a Gewierzer an der  Speicherstadt ;
  • Hamburger Hafen ass an den Top 10 vun den Containerhafen weltwäit

Mir waren och kucken: Airbuswierker, Hafen zu Land an vum Schëff aus, Speicherstadt, Tour duerch Hamburg, kulturell Aktivitéiten…

[foldergallery folder=”(*fg*)/photos-2015-2016/2016-05-26 LNB Voyage scolaire Hamburg 12CG (GeLau)” title=”Test Gallery” show_thumbnail_captions=0 caption=’smart filename’ kind=”]