Ee Réckbléck op di lescht 50 Joer:

  • Temoignagen
  • Anekdoten
  • Interviews vun Enseignante a Schüler an nach villes méi, kënn dir an eisem Buch entdecken.

Bestelle kënn dir et am Accueil vum LNB oder
iwwer folgend Mailadress:
Präis vum Buch (iwwer 300 Saiten): 25€