Let’s move for charity! vun der Optioun Bénévolat an de Sportsproffen aus dem LNB

  • Wou: An der Sportshaal
  • Wat: Volleyball- a Vëlkerballtournéier, Kloteren, Tauchen, Fitness a Stepp

Chrëschtstänn vun eise 6e an 2e Klassen fir hire Voyage Scolaire ze finanzéieren

  • Wou: Am Hall vum LNB
  • Wat: Chrëschtdagsdekor, Iessen a Gedrénks, Photo Booth, Musek