La démocratie en famille

La démocratie en famille
La démocratie en famille Den Elterecomité invitéiert Iech ganz häerzlech op hier Soirée zum Thema “La démocratie en famille” de 27. Oktober 2022 um 18:30 am Festsall vum LNB.   Mat dobäi sinn: d’Mylène Porta vun LGBTIQ+ Cigale, d’Anne-Michèle Asselborn vu Pro Familia an d’Annabelle Laborier Saffran vum Service à l’égalité des chances vun der Gemeng Diddeleng Read More

Nei Memberen fir déi 2 Comitéen

Nei Memberen fir déi 2 Comitéen
Mir siche nei Membere fir de “Comité des professeurs”, wéi och fir de “Comité de l’Association du personnel du LNB”. Léif Kolleginnen a Kollegen, Opgrond vun engem Récktrëtt an der Tatsaach, dass et zwee weidere Memberen net wäert méiglech sinn, d’nächst Joer nach eng Kéier unzetrieden, siche mir nei Membere fir de “Comité des professeurs”, wéi och fir de “Comité de l’Association du personnel du LNB”. De Comité des Professer huet eng gesetzlech Grondlag an ass den Enseignantë virbehalen. Eng Kandidatur fir de Comité vun der Associatioun ka jidder Member vum Personal vum Lycée stellen, soufern ee Member vun der Associatioun ass. Mir wiere frou, wa méiglechst vill Kollegen sech géife bei de Membere vum aktuelle Comité mellen. Mat kollegiale Gréiss, Comité des professeurs Comité de l’Association du personnel du LNB Read More