La démocratie en famille

Den Elterecomité invitéiert Iech ganz häerzlech op hier Soirée zum Thema “La démocratie en famille” de 27. Oktober 2022 um 18:30 am Festsall vum LNB.
 
Mat dobäi sinn:
  • d’Mylène Porta vun LGBTIQ+ Cigale,
  • d’Anne-Michèle Asselborn vu Pro Familia an
  • d’Annabelle Laborier Saffran vum Service à l’égalité des chances vun der Gemeng Diddeleng